Dzisiaj jest: Imieniny:

Aktualności

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

Dodano: Czwartek 13 września 2018

Od 1 października 2018 roku wzrośnie próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie, aby je otrzymać dochód nie może przekraczać 634 zł dla osób samotnie gospodarujących i 514 zł na osobę w rodzinie. Po zmianach będzie to odpowiednio 701 zł i 528 zł.

więcej »

POŻAR W DNIU 01.09.2018r. - APEL O POMOC

POŻAR W DNIU 01.09.2018r. - APEL O POMOC

Dodano: Czwartek 6 września 2018

W wyniku pożaru budynków gospodarczych we wsi Kruszka w gminie Cekcyn poszkodowana została 6-osobowa rodzina.

Do pożaru zabudowań gospodarczych doszło w sobotę w godzinach popołudniowych. Całkowitemu spaleniu uległa drewniana stodoła. Zniszczeniu uległ również ciągnik oraz inne maszyny rolnicze. Ogień strawił także poddasze murowanej chlewni.

więcej »

INFORMACJA STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

INFORMACJA STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

Dodano: Piątek 7 września 2018

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

1. Stypendia szkolne przysługują:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Cekcyn,
- studentom.

więcej »

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Dodano: Wtorek 31 lipca 2018

Wnioski na świadczenie DOBRY START "300 dla ucznia"

Wydawane i przyjmowane będą od 01.08.2018r. w budynku Urzędu Gminy Cekcyn pokój nr 8.

więcej »

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Dodano: Czwartek 26 lipca 2018

więcej »

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH OD WRZEŚNIA 2018

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH OD WRZEŚNIA 2018

Dodano: Poniedziałek 16 lipca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje o możliwości ubiegania się od miesiąca września 2018r. o przyznanie dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkola (kl. "0") lub szkoły.
W celu otrzymania powyższej pomocy należy złożyć w tut. Ośrodku wniosek o przyznanie posiłków oraz przedstawić zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Informujemy, że kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 771,00 zł netto.

więcej »

ŻYWNOŚĆ ZAKOŃCZENIE PODPROGRAMU 2017 - efekty

ŻYWNOŚĆ ZAKOŃCZENIE PODPROGRAMU 2017 - efekty

Dodano: Piątek 13 lipca 2018

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

więcej »

Świadczenie Dobry Start 300 plus

Świadczenie Dobry Start 300 plus

Dodano: Czwartek 28 czerwca 2018

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 

więcej »

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Dodano: Czwartek 28 czerwca 2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych.
 

więcej »

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dodano: Środa 30 maja 2018

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizacje Partnerskie:
•    Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
•    Bank Żywności w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10
•    Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, 89-511 Cekcyn
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
1.    imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2.    dochód osoby i rodziny;
3.    powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

więcej »Nasi Partnerzy

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Gmina Cekcyn

Biuletyn informacji publicznej

Zespół Szkół w Cekcynie

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

MPiPS

Niebieska Linia

Bank Żywności w Chojnicach

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

KDR

popz

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat