Dzisiaj jest: Imieniny:

Aktualności

Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023

Dodano: Piątek 5 kwietnia 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie  informuje, że od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

    2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
    1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.


FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r.
 
CELE PROGRAMU
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze: w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:
- artykuły warzywne i owocowe w tym: (groszek z marchewką 1,60 kg, koncentrat pomidorowy 0,96 kg, dżem truskawkowy 1,20 kg),
- artykuły skrobiowe w tym: (makaron jajeczny świderki 2,50 kg, mąka pszenna 4 kg, kasza jęczmienna 1,50 kg, płatki owsiane 1 kg herbatniki maślane 0,60 kg, kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg),
- artykuły mleczne w tym: (mleko UHT 6 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg),
- artykuły mięsne w tym: (szynka wieprzowa mielona 1,20 kg, szynka drobiowa 1,20 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, szprot w oleju 0,68 kg),
- cukier (Cukier biały 4 kg),
- tłuszcze (olej rzepakowy 4 l),
- dania gotowe (Fasolka po bretońsku 1,50 kg).

 
OKRES  REALIZACJI  DOSTAW

kwiecień 2024 r. – listopad 2024 r.
Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne na stronie:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

 

więcej »

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2024

Dodano: Środa 27 marca 2024

więcej »

KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA ETAP I

KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA ETAP I

Dodano: Piątek 15 marca 2024

"W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Cekcyn przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi. W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN"

 

więcej »

INFORMACJA O PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA

INFORMACJA O PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Dodano: Czwartek 7 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że Gmina Cekcyn w 2024 r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość inwestycji: 101.445,12,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 101.445,12 zł.
Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest w dwóch formach:
- w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
- w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE - TRANSPORT PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE - TRANSPORT PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Dodano: Piątek 1 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór na usługi transportowe - przywóz artykułów spożywczych i załadunek:

 z Makro w Bydgoszczy do magazynku GOPS Cekcyn,

- formularz ofertowy.

więcej »

NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Dodano: Środa 21 lutego 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wspracie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z póź. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążanie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Załączniki:

1. Pełna informacja dot. naboru

2. Karta Zgłoszeniowa

3. Klauzula RODO

4. Program

Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn) do dnia 1 marca 2024r. do godz. 14:00.

więcej »

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - REKRUTACJA

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - REKRUTACJA

Dodano: Piątek 16 lutego 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukuje osób chętnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.
Za wykonywanie pracy w ramach prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych podlegające waloryzacji.
Osoba do kontaktu:
Marta Wochna – tel. 3347554

więcej »

Świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS

Świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS

Dodano: Czwartek 15 lutego 2024

więcej »

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym

Informacja o Punkcie Konsultacyjnym

Dodano: Piątek 19 stycznia 2024

Drodzy mieszkańcy gminy Cekcyn, w budynku Urzędu Gminy w Cekcynie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny (lokal przy Bibliotece Gminnej), w którym każdy nieodpłatnie uzyska wparcie w zakresie uzależnienia i współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych oraz trudności wychowawczych. Z pomocy mogą skorzystać również osoby doznające przemocy domowej. We wtorki w godzinach 13 – 17 świadczone są usługi terapeutyczne, natomiast w środy w godzinach 14 – 17 usługi psychologiczne. Psycholog przyjmuje klientów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (nr tel. 52 3347553, 52 3347554).

więcej »

DODATEK OSŁONOWY - 2024r.

DODATEK OSŁONOWY - 2024r.

Dodano: Piątek 19 stycznia 2024

 

Dodatek osłonowy w 2024 r. – rozporządzenie z nowym wzorem wniosku podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

 

więcej »Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat