Dzisiaj jest: Imieniny:

Informacje ogólne

Od 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie realizuje projekt systemowy pod nazwą „Stop bezrobociu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz umożliwienie im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych poprzez stworzenie sprawnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej. 
 

Cele szczegółowe:


Poprawa perspektyw zawodowych i społecznych beneficjentów. Cel ten jest realizowany poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe), społecznej (trening kompetencji społecznych) i edukacyjnej (skierowanie na szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz szkolenia zawodowe).
 
Ograniczenie skutków bezrobocia osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przez zastosowanie pracy socjalnej i wsparcia finansowego oraz skierowania do prac społecznie użytecznych co przyczyni się do ograniczenia skutków życia w biedzie, a co za tym idzie wykluczenia społecznego. Osiągnięcie celów szczegółowych pozwala na realizację celu głównego, w efekcie projekt przyczynia się wprost do osiągnięcia celów Działania 7.1 oraz Priorytetu VII POKL. Cele projektu wpisują się w krajowe dokumenty o charakterze strategicznym oraz Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2014, Diagnozę Środowiskową Problemów Społecznych i Strategię ich Rozwiązywania w Gminie Cekcyn na lata 2008-2015,a także Plan Działania na 2009 r., politykę równych szans i koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Grupą docelową projektu systemowego są: osoby zameldowane na terenie gminy Cekcyn, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. – występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL, Poddziałanie 7.1.1. Uczestnikami projektu (UP) są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te cechuje głównie niski poziom wykształcenia i często brak kwalifikacji zawodowych, bądź niedostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Są one zagrożone procesem marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Wybór UP uwarunkowany jest specyficznymi potrzebami pomocy społecznej wyrażonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS) w gminie Cekcyn na lata 2008-2015. W części diagnostycznej określa ona, że problem bezrobocia i ubóstwa jest jednym z głównych przyczyn udzielania pomocy społecznej. SRPS wśród celów strategicznych wskazuje na konieczność budowy systemu wsparcia dla osób i rodzin żyjących w sferze ubóstwa szczególnie z uwagi na brak zatrudnienia poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną. Niniejszy projekt stanowi zatem wykonanie części działań realizacyjnych SRPS.
Projektem zarządza Zespół Projektowy składający się z Kierownika Projektu, pracowników socjalnych oraz Księgowego Projektu.
W czasie realizacji projektu zostały zorganizowane spotkania zespołu projektowego,
w trakcie których został ustalony zakres działań, szczegółowy harmonogram, przepływ informacji.cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat