Dzisiaj jest: Imieniny:

Klub Integracji Społecznej szansą na aktywność zawodową

Projekt realizowany w latach 2013-2014 zakłada reintegrację zawodową i społeczną grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Wykluczenie społeczne jednostek i grup to wyłączenie ich z życia społecznego. Aby przeciwdziałać zjawisku spychania na margines życia społecznego różnych grup społeczności lokalnej, konieczne jest podejmowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 

Projekt zakłada zapoznanie się z własnymi zasobami osobowościowymi osób bezrobotnych i wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności przydatne na rynku pracy oraz ich aktywizację poprzez zatrudnienie socjalne.

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Cekcyn, jedynie panel szkoleniowy związany ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych będzie realizowany przez Tucholskie Towarzystwo Edukacyjne. Zajęcia teoretyczne w ramach KIS odbywać się będą w sali Urzędu Gminy w Cekcynie, dostosowanej na potrzeby szkoleniowe. Roboty publiczne zostaną zorganizowane w budynkach komunalnych na terenie gminy Cekcyn oraz miejscach użyteczności publicznej, w miejscach rekreacyjnych. Uczestnicy będą wykonywały prace także w jednostkach organizacyjnych samorządu gminy Cekcyn jak: Przedszkole Gminne, sołectwa, GOPS oraz Urząd Gminy.

Cele projektu można podzielić na 3 grupy:
1. Reintegracja społeczna- działania o charakterze pomocowym mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w zajęciach KIS umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. W ramach reintegracji społecznej przewiduję się osiągniecie następujących celów szczegółowych:
-  zapoznanie się z własnymi zasobami,
- nabycie umiejętności rozpoznawania, kontrolowania uczuć,
- nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu, zapoznanie się z technikami radzenia sobie      ze stresem
- wyposażenie uczestników w umiejętność poprawnego komunikowania się,
- zapoznanie z wytycznymi postawy asertywnej, nabycie umiejętności rozpoznawania postaw asertywnej, uległej i agresywnej oraz inne w zależności od potrzeb grupy.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację treningu kompetencji społecznych.
2. Reintegracja zawodowa- działania  zmierzające do odbudowania i podtrzymania u uczestników KIS zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach reintegracji zawodowej przewiduje się:
- wykształcenie umiejętności  sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
- wykształcenie u uczestników umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- opracowanie indywidualnych planów działania,
- zapoznanie z zasadami z zakładaniem działalności gospodarczej,
- zapoznanie z ideą spółdzielni socjalnych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników.
Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie treningu z doradcą zawodowym oraz szkoleń w zakresie zasad zakładania działalności gospodarczej i zapoznania z ideą spółdzielni socjalnych oraz szkolenie z zakresu „Podstawowe prace budowlane”.
3. Zatrudnienie socjalne- zatrudnienie realizowane w formie robót publicznych i psu.
 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat