Dzisiaj jest: Imieniny:

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU STOP BEZROBOCIU 2014

Dodano: Piątek 28 listopada 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kończy realizację projektu „Stop bezrobociu”  przewidzianego na 2014r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 Projekt skierowany został do 21 kobiet i 15 mężczyzn. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które zostały skierowane do Klubu Integracji Społecznej (KIS) i objęto ich kontraktami socjalnymi. Kontrakt socjalny to rodzaj umowy określającej prawa i obowiązki uczestników projektu, spisywany między uczestnikami a pracownikiem socjalnym. Kontraktami zostało objętych 36 osób, bezrobotnych bądź też zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci projektu uczestniczyli w grupowych zajęciach aktywizacyjnych z doradcą zawodowym w wymiarze 20 godzin dla każdej z grup (łącznie 40 godz.). Ponadto zrealizowano 36 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, w ramach których przygotowano 36 Indywidualnych Planów Działania. Został zastosowany instrument aktywizacji społecznej tj. 40 godzin treningu umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej i asertywności oraz blok tematyczny dotyczący zagadnień rozpoznawania swojego typu osobowości, osiągania sukcesu w życiu oraz radzenia sobie ze stresem. Ponadto zrealizowano szereg szkoleń zawodowych. 16 uczestników odbyło szkolenie „magazynier z obsługą kasy fiskalnej”. 5 uczestników odbyło kurs „spawacza”. 7 beneficjentek ukończyły kurs „opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”. 2 mężczyzn ukończyło kurs „Operator koparko-ładowarki”. 9 uczestników odbyło kurs „magazynier z obsługą wózków widłowych”.  Ponadto 18 uczestników odbywa kurs prawo jazdy kat. „B”.
Od maja do października 8 beneficjentek wykonywało prace społecznie – użyteczne w jednostkach organizacyjnych Gminy Cekcyn: przedszkolu, szkole, GOPS.
W ramach projektu zostały zorganizowane 2 wyjazdy turystyczno–integracyjne. 25 września odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny do Wioski westernowej MEGAPARK w Rudniku. 17 października odbył się jednodniowy wyjazd integracyjny do „Figlo Parku” w Tucholi. Ich celem była integracja uczestników oraz ich rodzin, wymiana doświadczeń dotyczących udziału w zajęciach oraz rozpowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
    W ramach promocji projektu zakupiono materiały promocyjne, które zostały przekazane uczestnikom projektu.
Dnia 05 grudnia 2014r. odbyło spotkanie na podsumowanie projektu dla uczestników projektu oraz ich otoczenia. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające zakończenie ich udziału w projekcie. Zapewniono catering oraz przygotowano prezentację multimedialną.
   Zakłada się że projekt przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia następujących rezultatów: podniesienia aktywności zawodowej, zwiększenia wiary uczestników we własne siły, poprawy umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, pisania CV i listów motywacyjnych oraz autoprezentacji, podniesienia umiejętności poprawnego komunikowania się oraz radzenia sobie ze stresem. Zdobyte nowe kwalifikacje zawodowe przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy, natomiast prawo jazdy umożliwi dojazd do pracy a co za tym idzie wyjście z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wszystkie zastosowane działania mają na celu  wykluczeniu marginalizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.

Uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w realizację zadań projektowych dziękujemy za współpracę.
 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat