Dzisiaj jest: Imieniny:

Stypendia szkolne 2023 -2024

Dodano: Piątek 25 sierpnia 2023

Stypendium szkolne 2023/2024

Termin składania wniosków: 1-15 września 2023r.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne: 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2230 ze zm.) stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 600, 00 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie podania w terminie od 1 do 15 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w pokoju nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód poszczególnych członków rodziny osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Druk wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w pokoju nr 4 oraz na stronie internetowej www.gopscekcyn.pl .

Odrębną formą wsparcia jest zasiłek szkolny, który przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

upload/files/Wniosek%20-%20stypendium%20szkolne%202023-2024.pdfcofnij

Dodany przez: aszaraficka

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat