Dzisiaj jest: Imieniny:

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie diagnozy potrzeb i założeń projektu Stop bezrobociu

Dodano: Środa 7 sierpnia 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie przygotowuje się do realizacji VII edycji projektu systemowego pt. „Stop bezrobociu ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Zakres merytoryczny
projektu systemowego pt. „Stop bezrobociu” na 2014r.

 

 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze ośrodki pomocy społecznej

Planowana liczba uczestników biorących udział w projekcie 2014r. – 36 osób

Czas realizacji projektu:
Planowany czas trwania projektu od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Planowany cel projektu w 2014r.:
Reintegracja społeczna i zawodowa 36 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bądź też zatrudnionych korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie u których zachodzi możliwość wykluczenia społecznego w ramach projektu realizowanego
w 2014r.

Kryteria dostępu:
1. Projekt jest skierowany do co najmniej 10% osób niepełnosprawnych;
2. Projekt przewiduje objęciem zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS;
3. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu;
4. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełnienia wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych z uzupełnieniem wykształcenia.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
(a) bezrobotne i/lub
(b) nieaktywne zawodowo i/lub
(c) zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (GOPS w Cekcynie).

Planowane założenia programowe projektu na 2014 rok:
- objęcie 36 beneficjentów ostatecznych kontraktami socjalnymi;
- praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu;
- pomoc finansowa w ramach zasiłków celowych;
- kursy i szkolenia zawodowe;
- działania o charakterze środowiskowym ( wycieczka, wyjazd do kina itp.),
- spotkania o charakterze informacyjno-poradniczym/warsztaty.

Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% uczestników projektu. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie podaje do konsultacji społecznych przygotowany zakres merytoryczny projektu pt. „Stop bezrobociu” na 2014 rok.
W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu zapraszamy mieszkańców gminy Cekcyn do wyrażenia swoich opinii, uwag i propozycji.
 
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przesyłać wypełniając załączony formularz zgłoszenia opinii drogą elektroniczną na adres: gops@cekcyn.pl lub indywidualnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od 07.08.2013r do 23.08.2013r.

Z poważaniem
Halina Fryca
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie
 

Do pobrania

Formularz zgłoszenia opinii

 

 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat