Dzisiaj jest: Imieniny:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bądź też zatrudnionych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje - uczestników projektu systemowego pn. Stop bezrobociu

Dodano: Czwartek 11 lipca 2013

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna2, 89-511 Cekcyn
tel. 52 33-47-569, 52 33-47-554
e-mail: gops@cekcyn.pl
www.gops.cekcyn.pl

Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, lecz nie przekraczającej kwoty 200.000 euro dla usług.

Opis przedmiotu zamówienia :

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) - 80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe.
      
Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rodzaj zamówienia: usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Część I:
1) Kurs pn: Prawa jazdy kat. B. dla 9 osób.

Część II:
1) Kurs pn: Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 4 osób.
2) Kurs pn. Spawacz Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 dla 6 osób.
3) Kurs pn. Magazynier z obsługą kasy fiskalnej dla 14 osób.

Część III:
1) Wsparcie społeczne formie grupowych i indywidualnych warsztatów z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla 8 osób. 

 Załączniki:

- SIWZ
- pobierz

- Zał. 1 - formularz ofertowy - pobierz
 
- Zał. 2 - projekt umowy - pobierz
 
- Zał. 3 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 - pobierz

- Zał. 4 - oświadczenie z art. 24 - pobierz

- Zał. 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
 
- Zał. 6 - wykaz usług - pobierz
 
- Zał. 7 - wykaz osób - pobierz

 - Ogłoszenie o zamówieniu - pobierzcofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat