Dzisiaj jest: Imieniny:

Nabór uczestników do udziału w Programie

Dodano: Czwartek 4 stycznia 2024

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z terenu Gminy Cekcyn: 
- dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 

Udział w Programie jest bezpłatny.
Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 (druk w załączeniu) oraz załączenia do niej następujących dokumentów:
- kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu – druk w załączeniu;
- kserokopii dokumentu potwierdzającej ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

Istnieje również możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego osoby do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem programu).
W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – druk w załączeniu;

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentację będzie należało uzupełnić o:
- zaświadczenie o niekaralności asystenta;
- pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu.

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie (ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn ) do dnia 16 stycznia 2024 r. do godz. 17:00.

Założenia realizacji programu na terenie Gminy Cekcyn:
- Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.
- Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.
W kwestii dostępności dla odbiorców zakłada się, że w pierwszej kolejności do udziału w Programie zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne, które są samotne, prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, nie mają wsparcia (z przyczyn losowych) w członkach rodziny zobowiązanych do świadczenia opieki (np. duża odległość zamieszkania, konflikt).
Po dniu 16 stycznia 2024 roku nabór będzie otwarty, a usługi asystencji osobistej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub w przypadku rezygnacji przez osobę z niepełnosprawnością, która została zakwalifikowana do Programu.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024 

Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością - uczestnik;osoba dorosła

Akceptacja asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością - uczestnik;dziecko

Klauzula informacyjna w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Do pobrania:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 cofnij

Dodany przez: aszaraficka

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat