Dzisiaj jest: Imieniny:

NABÓR DORADCY ZAWODOWEGO DO PROJEKTU STOP BEZROBOCIU

Dodano: Wtorek 18 marca 2014

W związku z realizacją projektu systemowego ,,Stop bezrobociu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz z art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie ogłasza nabór na stanowisko
 

DORADCY ZAWODOWEGO

do złożenia oferty na prowadzenie zajęć z doradcą zawodowym


Opis przedmiotu zamówienia: Doradca zawodowy będzie zatrudniony na umowę zlecenie od 01.04.2014r. do 14.04.2014r. Ilość godzin: 76 godziny, w tym: - 40 godzin grupowych zajęć aktywizacyjnych (2 grupy uczestników po 20 godzin) w zakresie nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy z pracodawcą oraz innych w zależności od potrzeby grupy – 36 godzin zajęć indywidualnych mających na celu przygotowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), łącznie 76 godzin.


Grupa docelowa:
Grupa- 36 osób. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które chcą wprowadzić pozytywne zmiany do swojego życia.


Kryterium wyboru oferty:
Łączna ocena kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenie w pracy, cena jednostkowa za godzinę przeprowadzonych zajęć, dyspozycyjność w zakresie uzgodnionego harmonogramu realizacji projektu.

 
Wymagania: - wykształcenie wyższe,- kwalifikacje do przeprowadzenia aktywizacji zawodowej.


Oferta powinna zawierać:
1.  CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny (zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)) w celach przeprowadzenia naboru.
2.  Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
3. Proponowana stawka za godzinę zegarową zajęć - FORMULARZ

 
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na przeprowadzenie zajęć
z doradcą zawodowym  w ramach projektu „Stop bezrobociu” .

 
Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cekcyn ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, w terminie do 28 marca 2014r.do godz. 15:30.

 
Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Byniaszewska – pracownik socjalny tel. (052) 3347554 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat