Dzisiaj jest: Imieniny:

INFORMACJA O PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Dodano: Czwartek 7 marca 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie informuje, że Gmina Cekcyn w 2024 r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji ministerialnego programu, pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość inwestycji: 101.445,12,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 101.445,12 zł.
Program „Opieka Wytchnieniowa” realizowany jest w dwóch formach:
- w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
- w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z póź. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążanie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
Zgodnie z założeniami Programu limit usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:
- 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
- 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.
Usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego planuje się objęcie:
- 6 rodziców/ opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- 2 rodziców/ opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Usługami opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego planuje się objęcie:
- 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w rodzinnym domu pomocy,
- 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 2240).
 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat