Dzisiaj jest: Imieniny:

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Dodano: Czwartek 18 kwietnia 2013

Badania uczniów szkoły gimnazjalnej

W lutym i marcu bieżącego roku młodzież cekcyńskiego Gimnazjum została poddana badaniu ankietowemu dotyczącemu diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Badanie zostało przeprowadzone i opracowane przez Studium Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa z inicjatywy Powiatu Tucholskiego i sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Badaniem zostało przeprowadzone w kilku gimnazjach w powiecie. 
 

W przeprowadzonym badaniu w Gimnazjum w Cekcynie wzięło udział 155 uczniów (75 uczennic i 80 uczniów). Średnia wieku w szkole gimnazjalnej wynosiła 14,7 lat, ankieta składała się z 40 pytań zamkniętych. Podstawowym celem przeprowadzonej ankiety była analiza następujących problemów społecznych: używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych, w tym picia alkoholu oraz używania narkotyków i dopalaczy. 
Ankieta została skonstruowana w taki sposób, by możliwe było porównanie wyników tego badania z wynikami badania ogólnopolskiego, zrealizowanego w ramach międzynarodowego projektu ESPAD. Opracowanie zawiera odniesienie do każdego z badanych obszarów oraz porównanie wyników Gimnazjum w Cekcynie z wynikami ogólnopolskiego badania ESPAD. 
W opracowaniu znajdują się także wnioski – zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych w środowisku uczniów szkoły gimnazjalnej w gminie Cekcyn i przedstawia się to następująco:
- spożywanie napojów alkoholowych przez badanych gimnazjalistów jest poważnym problemem w gminie Cekcyn. Do spożycia alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznało się 64,4% badanych uczniów. Spożywanie alkoholu jest bardziej rozpowszechnione przez badanych chłopców. Ponadto 23,9% badanych przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem,
- wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe uczniowie często wskazują na picie okazjonalne, chęć zaimponowania oraz presję społeczną, co wskazywać może na społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby,
- badania wykazały, że stosunkowo niewielu uczniów miało kontakt z narkotykami, do używania narkotyków przyznało się 6,6% uczniów,
- niepokojący jest względnie łatwy dostęp badanych uczniów do substancji psychoaktywnych
– 38,4 % badanych wskazuje zakup alkoholu jako łatwy lub bardzo łatwy, 14% gimnazjalistów wypowiadało się w ten sposób o narkotykach, a 14,6% gimnazjalistów twierdziło, ze zakup dopalaczy jest zadaniem raczej łatwym,
- najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje i czas wolny, dlatego też młodzi ludzie w tym okresie powinni zostać otoczeni szczególną uwagą rodziców / opiekunów i uświadamiani w kwestii niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy,
- ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice często nie zauważają tego, że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu. Uzyskane wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą,
- dopalacze cieszą się niewielką popularnością wśród badanych uczniów – odsetek badanych uczniów, którzy przyznali się do przynajmniej jednokrotnego użycia dopalaczy wyniósł 2,6% i jest niższy niż odsetek badanych uczniów powiatu tucholskiego (6,5%), którzy sięgają po dopalacze,
- większość badanych uczniów szkoły gimnazjalnej, podobnie jak w badaniach ogólnopolskich, dostrzega ryzyko szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 52,3% uczniów deklaruje, że ich opiekunowie rozmawiali z nimi na temat szkodliwości używania narkotyków, ponadto 50,3% uczniów uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych,
- 85,2% badanych gimnazjalistów deklarowało, że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet gdyby nadarzyła się ku temu okazja, co świadczy o dużej świadomości związanej ze szkodliwością substancji odurzających.

Wyniki badań obrazują problem zagrożeń społecznych, dotyczących reprezentatywnej grupy młodzieży gminy Cekcyn. Pokazują skuteczność prowadzonych dotychczas działań profilaktycznych, a także wskazują na obszary, które wymagają większej uwagi, starannego przemyślenia i zaplanowania działań, zmierzających do zmniejszenia zjawiska dostępności i spożywania alkoholu przez młodzież. Działania te powinny być skierowane zarówno do młodzieży, jak i rodziców, a także do osób udostępniającym alkohol osobom nieletnim na terenie gminy.

Agata Dąbrowska
Pedagog szkolny
Członek GKRPA
 cofnij

Dodany przez: Marta Wochna

Nasi Partnerzy

Biuletyn informacji publicznej

Gmina Cekcyn

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

Bank Żywności w Chojnicach

KDR

ROPS Toruń

PCPR Tuchola

PUP Tuchola

Niebieska Linia

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

popz

Szkoła Podstawowa w Cekcynie

Borowiackie smaki

EFS

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie GOPS Cekcyn stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat